YENİDOĞAN REFLEKSLERİ

Yenidoğan bir bebekte olması gereken bazı refleksler vardır.Bunlar moro , yakalama , emme , babinksi , adımlama , tonik-boyun , yutma , gallant  refleksidir.

MORO REFLEKSİ

Bu refleks bebeğe çeşitli uyarılar verilerek ortaya çıkarılabilir.Yenidoğan sırt üstü pozisyonda yatırılır. Her iki taraftan yavaşça çekilerek omuzları yukarı kaldırılır ve kollar aniden bırakılarak bebeğin tepkisi gözlenir. Gövdede
ekstansiyon, kollarda ekstansiyon ve abdüksiyon, bunu izleyerek adduksiyon ve fleksiyon olur.

Yaşamın ilk 8 haftasında çok güçlü olan bu refleks, 3–4. aylarda kaybolur. Moro refleksi 28 gestesyonel haftasında belli belirsiz alınabilir.32. haftada yanıt, normal yenidoğan düzeyine ulaşır. Minimal uyarı ile veya spontan olarak moro reaksiyonu gözlenmesi ağır bilateral beyin lezyonu işaretidir. Brakiyal pleksus zedelenmelerinde Moro refleksi tek taraflı alınmayabilir.

YAKALAMA REFLEKSİ

El ayalarını ve ayak tabanlarını hafifçe sıvazlamakla parmaklarda fleksiyon oluşmasıdır. 28. gestasyon haftasında yakalama başlar, 36 haftalık veya daha büyük bebek muayene eden kişinin ellerini sıkıca kavrar ve ellerinden tutularak gövdesi öne doğru kaldırılabilir. İstemli yakalamanın başlamasıyla, iki aydan sonra bu refleks elde kaybolur. Ayakta yakalama refleksi 10. aya kadar devam eder.

EMME REFLEKSİ

Emme refleksi, dudaklara dokunmakla emme hareketinin başlamasıdır. 32 – 34. gebelik haftalarında bebek bu hareketleri düzenleyecek olgunluğa erişmiştir. Bu yaşta arama refleksi (yanağa dokunmakla başın uyarılan tarafa dönmesi ve emme hareketinin başlaması) de alınabilir. Emme refleksi uyanık durumda 4. aya, uykuda 7. aya kadar devam eder.

BABİNSKİ REFLEKSİ

Bu refleks, sert bir obje ile ayak tabanının lateraline, topuktan küçük parmağa ya da ayak başparmağına doğru çapraz bir çizgi çizilmesi ile uyarılır. Tepki olarak, ayak başparmağı dorsafleksiyona gelir ve diğer parmaklar yelpaze gibi açılır. Babinski refleksi 3. ayda kaybolur. Ancak çocuk yürüyüceye kadar da devam edebilir.

 

ADIMLAMA REFLEKSİ

Yenidoğan koltuk altlarından  tutulup, yere doğru bırakıldığında , ayaklarını yere basar , diz ile kalçası fleksiyona geçer ve düz zemine doğru bacaklarını hareket ettirir.Bu refleks genellikle 4. aydan sonra kaybolur.

 

TONİK-BOYUN REFLEKSİ

Yenidoğan sırtüstü pozisyonda yatarken , başı bir yana döndürüldüğünde , başın döndüğü taraftaki kol ve bacaklar ekstansiyona, diğer taraftaki kol ve bacaklar fleksiyona geçer.Bu refleks genellikle 3. ve 4. ayda azalsa da bazı çocuklarda uyku esnasında bu pozisyon 2-3 yıl sürebilir. Bu refleksin 4 aydan uzun sürmesi serebral palsi hastalığını düşündürebilir.

YUTMA REFLEKSİ

Yenidoğan beslenirken görülür. Bu refleks dilin arka kısmına yiyecek konulması ile uyarılır.Yenidoğan besinini öksürme, kusma ve gaz çıkarma olmaksızın yutabilmelidir. Yutma refleksi spontan bir olaydır ve yaşam boyu devam eder. Nörolojik defektli ve prematüre bebeklerde daha zayıftır.

 

GALLANT REFLEKSİ

Yenidoğan yüzüstü pozisyona getirilir. Bu pozisyonda iken , bir parmakla spinal kordun yaklaşık 5 cm gerisinden, yenidoğanın sırtına sıkça ve hafif hafif aşağı doğru dokunulur.Yenidoğan uyarı verilen tarafa doğru fleksiyona geçerek cevap verir. Bu cevap yaşamın 2. – 3. ayında azalır.

 

 3,814 total views,  4 views today

Etiket(ler): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir